Slakting av sau på Straumøy Gard ved studentar frå HSH

 

 

Oversiktsbilde over tunet på Straumøy Gard pr juli 2013

Oversiktsbilde over tunet på Straumøy Gard pr juli 2013

Nationen 06. 02.13 Ein gard med noko attåt

Artikkel i bladet Psykisk helse og rus, ein bra stad å vere for ungdomar

Artikkel frå Høgskolen i Hedmark i bladet Psykisk helse og rus, god omsorg på gård

Det er ulike dyreslag på garden:

Ca 70 vinterfora sauer som er på fjellbeite i Valldalen om sommaren.

Sju ammekyr med kalvar og ein okse som går saman med kyrne i beitesesongen av rasen Vestlansk fjordfe.

15-20 geiter som er på sommarbeite på øya Midtvik i Bømlafjorden, ei purke, Emma, og ein grisunge,  20-25 høner, tre border colliar som blir brukt til gjetarhundar, nokre kaninar, 2 nordlandshestar, Sonja og Stella, 2 lamaer, Lucas og Sarah.

I tillegg driv me litt med hagebruk, me jobbar i skogen, med driv vedlikehald og me er på sjøen. Tilbodet starta i det små i 1996-97.

Sveio Kommune si heimeside:

http://www.sveio.kommune.no

 

Torsk i garnet ved Midtvikøya.

 

Straumøy Gard ligg i Sveio kommune, 35km nord for Haugesund.

Garden gir tilbod om:

Ein alternativ skuledag der elevane får tilført kunnskapar gjennom praktiskarbeid og aktivitet tilpassa deira nivå. Elevane er på garden ein dag i veka, resten av veka er dei på sin eigen skule.

Opplegget føl skuleåret.

Tilbod til kommunar der dei kan leiga Tunstova til avlasting for ungar og ungdom der familiane treng eit pusterom,
og der ungane/ ungdommane får tilbod om å vera med i arbeidet på garden.

Avlastingstilbodet gjeld ettermiddag, kveld og natt på kvardagane, og heile døgnet i helger og skuleferiar.

Lavvoen som står nær tunet er god å ha når regnbyger feiar over Vestlandet.

 

Larinehuset og Larinehagen som blir brukt som butiltak for ungdommar med trong for hjelp. Sveio kommune driv butiltaket og dei som jobbar der går i medlevarturnus. Det er tre bueiningar i Larinehuset.

 

I 2011 blei det starta eit verna butilbod i Larinehuset som blei renovert i 2010.  Den første ungdommen flytta inn i august 2011. Sjå artikkel frå Vestavind under. I dag bur det to ungdommar i huset.

Straumøy Gard ein pedagogisk ressurs, reportasje i Bondevennen april 2009

Artikkel i Vestavind om Straumøy gard 19.08.10

Ei visuell forteljing om renoveringa av Larinehuset.

Larinehuset innvendig, klart til bruk.